Responzivní právní poradenství

Jsme tým responsivních právníků, kteří chápou, že každý problém má více řešení a nebojí se hledat právě to nejlepší pro Vás.

Naše expertiza sahá od občanského, pracovního a korporátního práva, až po právo softwarové a IT.

Svou pozornost soustředíme zejména na níže uvedené oblasti, ve kterých máme potřebné zkušenosti, znalosti a pro něž sdílíme opravdovou vášeň.

S čím vám pomůžeme
 • Softwarové/IT právo
 • Ochrana osobních údajů
 • Pracovní právo
 • Korporátní právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Nemovitosti
 • Ostatní

IT právo

Softwarové/IT právo

Naše stěžejní právní disciplína, kterou se v advokátní kanceláři zabývá tým expertů. Na naše rady spoléhá řáda IT dodavatelů a objednatelů při vyjednávání dodávek softwarového vývoje a podpory. Pomůžeme vám správně ošetřit distribuci, licence i servis softwarových řešení. IT právo je naše vášeň.

Podmínky užívání aplikací

Provozujete mobilní nebo webovou aplikaci a potřebujete ošetřit předplatné a jeho automatickou obnovu? Nebo třeba úroveň dostupnosti aplikace a odpovědnost za uživatelský obsah?

Detail -->

Smlouvy o vývoji software

Agile nebo waterfall? Hybridní týmy nebo bodyshopping? Rámcová nebo jednoduchá smlouva? S námi budete mít jasno! A taky srozumitelnou a neprůstřelnou smlouvu.

Detail →

Licenční smlouvy, EULA

Nezapomeňte nastavit pravidla (ne)povolených způsobů užití vašeho produktu. A zohlednit přitom použitý open source, standardní komponety a služby třetích stran. 

Detail →

Distribuce software

Vytváříte partnerskou síť pro uvedení produktu na nový trh. Jak ale vztah s partnery uchopit? Je žádoucí mít se zákazníkem přímý vztah, nebo raději zprostředkovaný? A můžu stanovit prodejní ceny? 

Detail →

Údržba a podpora software

Incidenty, reakční doby a vznášení požadavků. Jak správně nastavit jejich fungování, ale také následky nedodržení, je zásadní otázkou pro dlouhodobou podporu software.

Detail →

SLA

SLA (neboli service level agreement) by měl mít každý, kdo řeší provoz SaaS, PaaS, IaaS i jiných as a service řešení. A to i v případě, kdy je provoz řešen formou subdodávky třetí strany.

Detail →

IT Due dilligence

Nezávislý objektivní pohled a vymezení potenciálních rizik v oblasti IT. Ať už potřebujete DD provést, nebo jste sami kontrolováni, díky našemu individuálnímu přístupu vám nic neuknikne.

Detail →

Konkurenční doložky a přetahování vývojářů

Na přetahování zaměstnanců a kontraktorů narazíte poprvé. Příště už ale chcete být připraveni. Nejste první, kdo se ptá, co je to no-poaching dohoda a jak ji férově a transparentně uvést do praxe.

Detail -->

Smlouvy s vývojáři

Vztah mezi vývojářem a dodavatelem je potřeba uchopit správně. Nesmí jít o švarcsystém, ale musí dojít k úplnému převodu práv k software. Smlouva s kontraktorem je základním kamenem vašeho IP.

Detail -->

undefined

Zajistíme, aby vámi zpracovávané osobní údaje byly v bezpečí

Když se řekne ochrana osobních údajů, mnohým projede mráz po zádech. Správné nastavení soukromí však může být i zábava. Rádi vám připravíme potřebnou dokumentaci. Nabízíme také možnost školení pro vás či vaše zaměstnance, případně můžete využít námi zpracovaný e-learning. V neposlední řadě zajistíme služby pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

Pokud máte webové stránky/aplikaci a potřebujete si zkontrolovat, zda máte vše správně, podívejte se na náš check-list ↗.

Zásady ochrany osobních údajů

Dokument, kterým informujete další osoby, jak zpracováváte jejich osobní údaje, co vás k tomu opravňuje, či komu jsou osobní údaje předávány.

Detail -->

Zpracovatelská smlouva

Nastavení vztahu mezi správcem osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů v souladu s náležitostmi dle čl. 28 GDPR.

Detail -->

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potřebujete pro zpracování souhlas? Nachystáme vám textaci a vysvětlíme, jak jej máte používat.

Detail -->

Nastavení cookies

Analýza cookies dokumentace na webových stránkách a úprava textace, včetně dalších konzultací ke správnému nastavení.

Detail -->

GDPR mapování

Zhodnocení nastavení GDPR dokumentace a procesů u správce či zpracovatele osobních údajů, včetně správné implementace.

Detail -->

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zajistíme vám služby tzv. DPO a budeme vám nápomocni při dodržování souladu s GDPR.

Kontaktovat Romana -->

Příprava interní dokumentace

Příprava interních předpisů a nastavení procesů v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Napište nám -->

Konzultace k dalším oblastem

Ochrana osobních údajů je široké téma. Řešíte marketing, nevyžádané telefonáty, obchodní sdělení nebo se prostě jen potřebujete poradit? Jsme tu pro vás.

Kontaktovat Jirku -->

Pracovní právo

Pracovní právo

Být zaměstnavatelem není snadné. Špatně napsaná pracovní smlouva vás může připravit o práva k výsledkům práce zaměstnanců, do kterých jste roky investovali. Chybějící rozvrh práce nebo nezdokumentované bezpečnostní školení vám vyčte inspektorát práce, a ještě vám za to udělí pokutu. Nezvládnutá výpověď z pracovního poměru pro vás pak může znamenat nemalé náklady na ušlém výdělku pro propouštěného zaměstnance. Abyste se takovým situacím vyvarovali a úspěšně prošli všemi nástrahami pracovního práva, jsme tady pro vás!

Základní dokumenty k náboru zaměstnanců

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Probereme s vámi, jakou práci a v jaké pozici pro vás budou zaměstnanci vykonávat a nastavíme základní dokumenty mezi vámi a zaměstnanci.

Pracovní smlouva --> DPP/DPČ -->

Využívání externích zaměstnanců

S ohledem na nedostatek pracovní síly na trhu práce může nastat potřeba využití nekmenových zaměstnanců. Připravíme nebo zrevidujeme potřebnou dokumentaci, ať už se na přidělení zaměstnanců dohodnete s kýmkoli.

Detail -->

Home office

Home office se těší stále větší oblibě, zaměstnavatelé by však neměli zapomínat na jeho správné nastavení. Zákoník práce téměř nečiní rozdíl mezi tím, když zaměstnanec pracuje v kanceláři, nebo je sám doma. Tomu by mělo odpovídat i nastavení základních pravidel tohoto benefitu.

Detail -->

Kontrola investic do rozvoje zaměstnanců

Zaměstnanci by si měli obecně prohlubovat svoji kvalifikaci. Pokud však hodláte investovat do drahých školení, mohla by se vám hodit kvalifikační dohoda. Ta upravuje podmínky uplatnění nákladů na rozvoj kvalifikace zaměstnance a zaměstnanec na oplátku setrvá v pracovním poměru dohodnutou dobu (nejdéle však 5 let).

Detail -->

Ochrana před švarcsystémem

Spolupráce na IČO zní jako skvělá věc, do té doby, než přijde kontrola inspektorátu práce spolu s pokutou za nelegální zaměstnávání. Abyste se tomuto riziku vyhnuli, pomůžeme vám nastavit spolupráci s vašimi kontraktory tak, aby skutečně odpovídala vztahu dvou nezávislých podnikatelů, a tedy nenesla znaky závislé práce.

Detail -->

Rozvazování pracovních poměrů a související spory

Špatně odůvodněná nebo nesprávně doručená výpověď z pracovního poměru je neplatná. A související náklady mohou být skutečně vysoké (např. ušlý výdělek, náklady na soud). Abyste se těmto rizikům vyhnuli, posoudíme vaši situaci a doporučíme vám co nejbezpečnější způsob, jak ukončit spolupráci se zaměstnancem.

Napište nám -->

Korporátní právo

Korporátní právo a právní pomoc start-upům

Baví nás pohybovat se ve světě nových technologií, a proto vyhledáváme příležitosti pomáhat start-upům! Otázky korporátního práva se prolínají celým podnikáním. Začínající podnikatel je musí řešit od zahájení, po celý „život“ společnosti až po jeho ukončení. Ochrana nápadů ↗ a investic na začátku života každého start-upu, společně s globální strategií vstupu na trh a marketingu, jsou naprosto zásadní. Aby vám to klapalo, měli jste jistotu, že plníte veškeré zákonné požadavky, či jen potřebujete odlehčit od administrativních starostí, jsme tu pro vás!

Založení obchodní společnosti

Probereme s vámi vaše podnikatelské plány a poradíme, jaká je forma podnikání vzhledem k předmětu podnikání, aktuálnímu stavu podnikání a vaším dalším záměrům s podnikáním v budoucnu nejvhodnější. Pomůžeme založit společnost s ručením omezeným/akciovou společnost, navrhnout společenskou smlouvu a vyřídíme veškeré administrativní kroky.

Detail -->

 

Přechod z OSVČ na obchodní společnost

Pokud jste historicky podnikali jako samostatná – výdělečně činná – fyzická osoba, může se stát, že vám tento způsob podnikání začne být malý. Víme, jak nejlépe překlopit běžící podnikání do obchodní společnosti. Probereme s vámi možné varianty, společně s vámi i daňovými a účetními poradci vybereme jednu z možností a připravíme veškerou administraci.

Detail -->Programy participace zaměstnanců (ESOP)

O co jsou start-upy bohatší na nápady, o to chudší bývají (alespoň zpočátku) na finanční zdroje. Nejen proto se pomalu stává standardem nabídnout zaměstnancům i dalším spolupracovníkům jejich podíl na společnosti. Poradíme vám, jak správně nastavit a implementovat opční programy, zda se vydat cestou přímé majetkové účasti či virtuálních podílů, i jak specifikovat konkrétní podmínky.

Detail -->

 

Společnické dohody (SHA)

U složitějších vlastnických struktur může být žádoucí upravit si vztahy mezi společníky zvláštní (neveřejnou) vedlejší dohodou. Navrhneme a společně s vámi prodiskutujeme její znění, abyste byli připraveni na vše. Společně vždy nalezneme ideální řešení.

Detail -->

Přeměny společností

Fúze neboli spojování společností, rozdělování, změna právní formy (typicky z s.r.o. na a.s.), to vše umíme plně ošetřit. Připravíme vám dokumentaci a vše vykomunikujeme s notářem a Vašimi účetními a daňovými poradci.

Detail -->

 

Tvorba holdingové struktury

Přejete si expandovat i do zahraničí? V rámci daňových analýz trhů nastavujeme vhodné korporátní a holdingové struktury, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi.

Detail -->

 

Umíme toho ale mnohem víc

Běžné korporátní záležitosti

Činnost obchodní společnosti (ať už s.r.o. nebo a.s.) či pozice jednatele s sebou nese každoroční povinnosti – vedení účetnictví, svolání a realizace valné hromady schvalující účetní závěrky, v případě potřeby mimořádné valné hromady, otázky postavení jednatelů včetně jejich smluv, povinný zápis v evidenci skutečných majitelů. Se všemi těmito záležitostmi vám umíme pomoc.

 

Vstupy investorů, převody podílů, exity z podnikání

Vstup investora je velkým milníkem a úspěchem na cestě společnosti. Pomůžeme vám nastavit mechanismus transakce i smluvní dokumentaci ke spokojenosti všech zúčastněných. Pojmy jako Term Sheet, Shareholders Agreement, Investment Agreement, Sharepurchase Agreement, nás nezaskočí. Umíme zajistit kompletní Due Diligence společnosti ať už z pozice investora či jako přípravu na investici z pozice cílové společnosti. Zároveň jsme připravení posadit se společně s vámi k vyjednávacímu stolu!

 

Compliance

Připravíme povinné i dobrovolné interní předpisy a procesy pokrývající mimo jiné ochranu oznamovatelů (whistleblowing ↗), přes zápisy do rejstříků (obchodní, živnostenský, evidence skutečných majitelů), interní etické kodexy, až po specifické záležitosti (ISO, licence pro finanční služby, AML, ESG).

 

Likvidace

Vše jednou končí. Pokud se „život“ Vaší právnické osoby nachýlil ke konci, pomůže Vám ji co nejjednodušeji zlikvidovat, tedy zrušit a vymazat z obchodního rejstříku.

 

Neziskové organizace a pro bono aktivity

Jsou i důležitější věci než zisk z úspěšného podnikání. Proto poskytujeme komplexní služby i veřejně prospěšným organizacím a intenzivně pomáháme všem, kteří zlepšují náš svět.

 

Účetnictví a daně

Ani právník neví všechno. Od toho však máme naše skvělé partnery. Naše partnerská účetní kancelář je tady od toho, aby vám pomohla s účetnictvím a daněmi.

TaxCounting -->

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Pomůžeme vám ochránit vaši značku, know-how a výsledky kreativní činnosti. A to ať už režírujete a natáčíte videa, vytváříte grafické návrhy, píšete reklamní texty, fotografujete, připravujete marketingové analýzy a strategie nebo si prostě chcete chránit svou značku. Máme zkušenosti nejen s přípravou licenčních smluv a registrací ochranných známek v různých zemích po celém světě, ale také s řešením případů porušování práv duševního vlastnictví. Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni zajistit také získání patentů a užitných vzorů pro vaše unikátní technologie.

Ochranné známky

Poradíme vám, jak ideálně chránit vaši značku, v jaké podobě je vhodné ji registrovat a používat. Podíváme se na to, zda je Vaše označení na vybraném trhu dostupné, a následně Vás provedeme celým procesem registrace a s následnou podporou při užívání známky.

Trademark watching

Zajistíme sledování ochranné známky (tzv. trademark watching), abychom měli pod kontrolou, zda si někdo nechce zaregistrovat podobnou ochrannou známku. A pokud ano, pomůžeme Vám registraci zablokovat námitkami.

Kontrola obchodní firmy

Pokud chcete založit společnost, pomůže vám s tím naše Linda ↗ nebo Míša ↗. Při výběru společnosti nabídneme prověření, zda je obchodní firma dostupná a nezasáhne do práv jiné osoby (např. do jeho obchodní firmy, ochranné známky nebo neregistrovaného označení).

Doménová jména

Řešíme i doménové spory – pokud si někdo zaregistruje Vaši ochrannou známku nebo neregistrované označení jako doménové jméno, prověříme, zda k tomu má oprávnění, a navrhneme vám, jak dále postupovat.

Porušování práv duševního vlastnictví

Prověříme, zda někdo porušil vaše práva duševního vlastnictví, ať už jste autor, vlastník ochranné známky, průmyslového vzoru, obchodní firmy či jiného práva, a budeme vás zastupovat. Pokud jste na druhé straně a někdo naopak tvrdí porušení svých práv, zjistíme, zda k porušení skutečně došlo, a doporučíme vám nejlepší strategii.

Zaměstnanci a vývoj

Připravíme vám zaměstnaneckou smluvní dokumentaci a smlouvy s developery a dalšími členy týmu, zajišťující maximum práv k výsledkům.

undefined

Nemovitosti pro nás nejsou žádný problém

Od založení kanceláře jsme pomohli našim klientům s převody nemovitostí v hodnotě více než 3,5 miliardy korun. Zajistíme, aby i váš obchod proběhl bez problémů. Bezpečně vás provedeme celým procesem, kdy pro vás připravíme obchod do posledního detailu, a to podle individuálních potřeb vašeho případu. Připravíme pro vás potřebnou dokumentaci, provedeme úřední ověření podpisů, zajistíme úschovu kupní ceny, připravíme návrh na vklad a budeme Vás zastupovat v celém řízení před katastrálním úřadem. Samozřejmostí v celém procesu je též komunikace s druhou stranou kupní smlouvy, případně s bankou, která pro Vás nákup nemovitosti financuje.

Komplexní právní služby pro realitní kanceláře

Pro realitní kanceláře poskytujeme právní servis po celou dobu trvání zakázky. Přizpůsobujeme se zejména tomu, že naším klientem je realitní kancelář, v jejímž zájmu je, aby obchod řádně proběhl. Samozřejmostí je zajištění podpisů smluv na pobočce realitní kanceláře nebo u nás, včetně zastoupení v katastrálním řízení tak, aby klienti realitní kanceláře měli co nejméně starostí a mohli se těšit z úspěšného obchodu.

Napište nám -->

Koupě/prodej/darování nemovitosti

Jsme si vědomi toho, že jakékoli nakládání s nemovitostmi je velkým krokem jak pro prodávající, tak pro kupující. Proto jim chceme celý proces co nejvíce zjednodušit, aby vše proběhlo dle jejich představ a bez zádrhelů. Pro své klienty tedy vždy připravujeme smlouvu na míru, do které promítneme jejich požadavky.

Detail -->

Revize smluvní dokumentace

Provádíme důkladnou revizi smluvní dokumentace a upozorňujeme klienta i na všechna rizika a jejich možné důsledky v případě, že nejsou řešena. Zároveň však k revizím přistupujeme citlivě a klientovi tedy posoudíme i míru daného rizika, abychom ho od nákupu či prodeje neodradili.

Detail -->

Umíme i následující

Nájem

V poslední době se opět zvyšuje poptávka po nájemním bydlení. I v této oblasti poskytujeme komplexní služby jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Klientům pomáháme i v případě, že se v průběhu nájmu objeví jakékoli problémy. Pokud problémy trvají i po skončení nájmu, například se nájemník nechce vystěhovat, zastupujeme klienty i v soudním řízení.

Zřízení/zrušení věcného břemene

S prodejem nemovitosti, ale nejen s ním, je často spojeno i zřízení či výmaz zápisů k řešeným nemovitostem. Nejčastěji se jedná o věcná břemena a zástavní práva. Pro klienty v takových případech opět připravíme veškerou dokumentaci, která je z pohledu řízení před katastrem potřeba a v katastrálním řízení je opět zastoupíme až do jeho skončení, tedy do zápisu nebo výmazu daného práva.

Katastrální a stavební řízení

Komunikace s úřady není pro řadu lidí něco, co by vyhledávali. Řízení jsou často velmi formalizovaná, a i sebemenší chyba, která se v dokumentaci pro úřady objeví, může mít dalekosáhlé důsledky. Jsme připraveni v řízení klienty zastoupit tak, aby vše proběhlo hladce a co nejrychleji. Jsme však schopni pomoci i v případě, že vše hladce neprobíhá a vždy klientovi poradíme nejlepší postup.

Vypořádání spoluvlastnictví

Klienti provedeme celým procesem, a to jak v případě, že se jsou spoluvlastníci schopni dohodnout, tak v případě, že dohoda není možná a je potřeba řešit věc soudně. V případě shody spoluvlastníků připravíme dohodu i potřebnou související dokumentaci, aby bylo možné provést vklad v katastru nemovitostí.

Ostatní

Nenašli jste službu, kterou jste hledali? 

Možná ji jen prostě nemáme vypsanou. To však neznamená, že to neumíme. Zkuste nás kotaktovat Tady ↗ nebo se podívejte, zda službu nenajdete ve svém Odvětví ↗. Pokud proklikáváte jen tak, ze zvědavosti, určitě vaši zvědavost uspokojí náš Blog ↗.

Jak může probíhat spolupráce?
 • Začneme
 • Promyslíme
 • Sepíšeme
 • Vyjednáme
 • Aktualizujeme

Spolupráce začíná

Přes e-mail, telefonicky, nebo jakýkoliv jiný libovolný nástroj si dohodneme schůzku. Schůzka může být online/osobně, kde si ujasníme všechny vaše potřeby a preference.

Po schůzce vám zašleme doplňující dotazy a vše vysvětlíme tak, abyste otázkám rozuměli. Nemusíte se bát, že na vás budeme mluvit jazykem Mordoru, nebo jiného nesrozumitelného jazyka (nebo třeba toho právního). Je pro nás totiž prioritou, že vy, nebo i vaši zaměstnanci moc dobře ví, jaké otázky se řeší, a hlavně, proč se řeší.

Prozatím nevíte, co vše musíte řešit? Třeba najdete odpověď na našem blogu ↗.

Myslíme za vás

Jakmile od vás máme všechny podklady, zamyslíme se nad problémy, které by mohly při vašem podnikání nastat. Jdeme ale dál. Nezastavíme se pouze u znění paragrafů. Přemýšlíme nad dopady na vaše podnikání, hledáme rizika, na která vás upozorníme a vše společně vyhodnotíme.

Pokud zjistíme, že mohou při podnikání nastat potíže, hned vás upozorníme a všechna upozornění zohledníme v přípravě dokumentace.

Naprosto totiž chápeme, že právní řešení musí jít ruku v ruce s vašim podnikáním. To se však často nachází v době, do které právo ještě nezavítalo.

Hlavně srozumitelně

Nachystáme pro vás první návrh dokumentace, na které jsme se dohodli a zohledníme všechna rizika.

Zastáváme názor, že není nic horšího, než složité texty, proto dokumentaci připravíme přehledně, srozumitelně. Jsme schopni dokumenty psát ve velmi přátelském jazyce, ale i formálním a právním stylem. Chcete, abychom si ve smlouvě utahovali ze známých filmů, skrývali easter eggy, nebo chcete klasický formální jazyk? Nic pro nás není problém!

Výstup vám předáme dle vašich preferencí. Upřednostňujete online úpravu dokumentů? Není to pro nás problém.

Vyrážíme do světa

Tak máme dokumentaci hotovou. Aby se z toho nestala šuplíková záležitost, pomůžeme vám s vyjednáváním. Naše dokumenty máme rádi, ale chápeme, že 10 právníků má 100 názorů, takže vám pomůžeme najít kompromis a v průběhu vyjednávání s vámi budeme otevřeně mluvit o rizicích, které případné změny představují.

Potřebujete uzavřít smlouvu s druhou stranou? Budeme vám krýt záda a smlouvu pomůžeme vyjednat.

Potřebujete zajistit komunikaci s úřady, soudy či dalšími institucemi? Vše za vás vyřídíme. Námi připravenou dokumentaci známe jako své boty. A pokud máte dokumentaci vlastní, seznámíme se opravdu rychle.

Vaše smlouva/dokumentace byla aktualizována na verzi 2.0.

Moc dobře víme, že právo není statické. Vyvíjí se v čase. Zároveň se v čase vyvíjí vaše potřeby, způsob podnikání, priority. Jsme tady od toho, abychom kdykoliv cokoliv změnili a upravili dle vašich potřeb.

Pokud dojde k významným právním změnám, myslíme na vás a změny do dokumentace společně promítneme. Každý den kontrolujeme aktuální stav novel, změn, nových předpisů. Pokud zjistíme, že se blíží něco velkého, co vám nabourá námi připravenou dokumentaci, dopředu vás na to upozorníme. Vy se pak můžete rozhodnout, zda úpravu provedete sami, nebo třeba s námi.

Důležité je mít zapnuté aktualizace. A ty my zapínáme automaticky!

Nebo nám jednoduše napište

Potřebujete právní služby v oblasti softwarového práva?

Napište nám →