Softwarové právo

Naše stěžejní právní disciplína, kterou se v advokátní kanceláři zabývá tým expertů. Na naše rady spoléhá řáda IT dodavatelů a objednatelů při vyjednávání dodávek softwarového vývoje a podpory. Pomůžeme vám správně ošetřit distribuci, licence i servis softwarových řešení. IT právo je naše vášeň.

Jsme IT právníci

undefined

Proč si v oblasti softwarového/IT práva vybrat nás?

Právní problematika, související s vývojem nebo nákupem a podporou software je komplexní a vyžaduje expertní právní a technické znalosti. Oblast práva a software je od vzniku SEDLAKOVA LEGAL stěžejní právní disciplínou, kterou se v advokátní kanceláři zabývá tým expertů. Krom toho, že jsme úspěšně zastupovali celou řadu dodavatelů nebo objednatelů při vyjednávání softwarových dodávek a podpory, naši právníci pravidelně školí na toto téma právníky a neodbornou veřejnost v České republice.

Co můžeme nabídnout

Licenční smlouvy, EULA
Vhodná licence a obchodní podmínky pro softwarové produkty včetně zohlednění open source komponent.

Detail →

Smlouvy o vývoji software
Komplexní smlouvy o vývoji a implementaci software pro vývojářské společnosti nebo objednatele, a to i ve veřejném sektoru.

Detail →

Distribuce software
Příprava strategií a smluvní dokumentace pro distribuci software, včetně právní pomoci při uvádění software na nové trhy.

Detail →

Údržba a podpora software
Smlouva o podpoře a údržbě (někdy také servisní smlouva) se uzavírá za účelem zajištění dlouhodobého a bezproblémového provozu software.

Detail →

Analýza dokumentace předložené druhou stranou
Zkontrolujeme smlouvy a zhodnotíme rizika dle jejich závažnosti.

Detail →

Kybernetická bezpečnost
Bezpečnostní audity softwarových řešení z hlediska best practices v oblasti kybernetické a obecně datové bezpečnosti.

Detail →

Potřebujete právní služby v oblasti softwarového práva?

Napište nám →