Linda Kolaříková

Korporátní právo

Už v útlém mládí jsem pocítila nutkavou tíhu k právu, čímž jsem se vymkla z technicky orientované rodiny. Dosud nelituji, právní svět mě fascinuje. O to více ve spojení s moderními technologiemi. Ty mají v současnosti potenciál skutečně změnit svět, jen je třeba je – i za pomoci práva – směrovat k orientaci na člověka a jeho zájmy a práva, aby šlo o změnu k lepšímu.

Věřím v poctivost, kvalitu, ale i bezprostřednost a inovativnost. Proto jsem opustila prostředí mezinárodních advokátních kanceláří a vydala se nevyšlapanou cestou.

Jsem přesvědčena, že v jednoduchosti je krása, obdivuji sofistikovanou přímočarost v právu, technologiích i jiných oborech.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Korporátní právo
  • Finanční služby a regulatorika včetně ochrany spotřebitele a soukromí
  • Nové technologie, data a digitální ekonomika
  • Řízení znalostí a publikační činnost

Publikační činnost:

  • Právní monografie Umělá inteligence & právo (Wolters Kluwer 2020)
  • Práce Odpovědnost (za) robota aneb právo umělé inteligence oceněná v kategorii Talent roku vyhlašované rámci soutěže Právník roku (2017)
Keep it simple
Publikační činnost