Andrea Horná

Ostatní

V advokacii pracuji na pozici asistentky od roku 1998. Pro svoji různorodost je pro mne tato práce vždy velmi zajímavá a inspirující. Podílet se na řádném chodu kanceláře je mou prioritou.

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž se jím stává.