Podpora a údržba

Smlouva o podpoře a údržbě (servisní smlouva)

Pro objednatele servisních služeb je servisní smlouva zárukou funkčnosti softwaru v období po nákupu licence. Pro poskytovatele servisních služeb zase servisní smlouva představuje zdroj opakujícího se příjmu po dokončení softwarové dodávky.

Pokud jste odběratel IT služeb, servisní smlouvu byste měli uzavírat nejlépe již současně se smlouvou o vývoji software. S postupem času totiž vaše vyjednávací pozice slábne a stáváte se čím dále tím více závislí na poskytovateli servisu. Pokud si ale sjednáte dobrou servisní smlouvu, můžete rizika tzv. vendor lock-inu (závislosti na jednom dodavateli) značně eliminovat a zajistit si tak dlouhodobě výhodnou spolupráci.

Kontaktujte nás ↗

Popis služby
 • Základní informace
 • Co smlouva řeší?
 • Co budeme potřebovat?
 • Co od nás dostanete?

K čemu servisní smlouva slouží?

Smlouva o podpoře a údržbě (někdy také servisní smlouva) se uzavírá za účelem zajištění dlouhodobého a bezproblémového provozu software. Toho se snaží docílit jednak:

 • preventivní údržbou,
 • reaktivní údržbou,
 • nebo poskytováním podpory

Cena: od 10 000 Kč + DPH

Od incidentů, přes platby, až po mlčenlivost

Ve smlouvě o podpoře a údržbě nastavíme:

 • Kategorizaci incidentů, například podle jejich dopadu na fungování software
 • Úroveň služeb (reakční doby x doba k vyřešení)
 • Způsob řešení incidentů - definice toho, co to je “vyřešení”, zda jsou možné workaroundy, jestli je nutné odstranit příčinu, definici a rozsah poskytovaných služeb, ale například i to, kterých verzí SW se podpora týká
 • Platby
 • Prohlášení a záruky (neplést se zárukou ve smyslu záruční doby)
 • Limitaci odpovědnosti (pokud jste dodavatel)
 • Postoupení majetkových práv/licenci k nově vznikajícím předmětům duševního vlastnictví a způsob předávání
 • Řešení práv duševního vlastnictví třetích osob
 • Dobu na kterou je smlouva uzavřena
 • Mlčenlivost a osobní údaje (pokud nemáte dohody zvlášť)

Obsah smlouvy bude vždy nastaven dle požadavků klienta, typu spolupráce stran a míry důvěry mezi nimi. Na žádost klienta lze servisní smlouvu připravit i jako součást SLA nebo jiné smlouvy, která bude navíc upravovat:

 • Stanovení měřitelných vlastností a parametrů služeb
 • Časový parametr služeb, například minimální doba roční dostupnosti
 • Provozní doba služby, možnost provádění odstávek
 • Způsob měření výkonnosti služby

Informace o službě a druhé smluvní straně

Abychom pro vás mohli nachystat smlouvu dle vašich požadavků, potřebujeme znát:

 • Popis spolupráce s druhou smluvní stranou: vztah založený na již fungující spolupráci nebo jde o nového partnera?
 • Informaci o tom, jak má smlouva vypadat: tradiční jazyk nebo přátelský styl? Férové podmínky nebo žádný kompromis?
 • Informace o službě, které se servisní smlouva týká
 • Přehlednou a jednoduše napsanou smlouvu, která reflektuje jedinečnost klienta i poskytovaných služeb
 • Nadhled do souvisejících právních otázek (GDPR, odpovědnost za obsah, autorská práva, daně) a možnost jejich konzultace 
 • Posouzení právních možností nastavení vašeho smluvního vztahu a výběr nejvhodnější varianty
 • Vysvětlení a tipy pro správné používání smlouvy do budoucna
 • Spolehlivého parťáka pro vyjednávání s druhou stranou

Pomůžeme vám nachystat smlouvu o podpoře a údržbě

Napište nám →