Vývoj software

Smlouva o vývoji software na míru

Smlouva o vývoji software upravuje vztah mezi vývojářem a osobou, která má zájem o software, aplikaci nebo vývoj interního systému. Obě strany by tedy měly myslet na správné uchopení tohoto vztahu, aby celá spolupráce od analýzy až po implementaci probíhala hladce. Pokud jste tedy vývojářem a chcete mít vytvořený vzor smlouvy pro své zákazníky, nebo jste objednatelem software a chcete mít jistotu, že dostanete, co jste si objednali, pak smlouva o vývoji je tím nejlepším řešením!

Kontaktujte nás ↗

Popis

🎵 „I’ll tell you what I want, what I really, really want“ 🎵

Objednatel nemá na začátku spolupráce jasnou představu, jak by měl výsledný software vypadat, jaké by měl mít funkce, vlastnosti apod. Má jenom hrubý obrys toho, co by mělo dílo dokázat. 💭

Vývojář nedokáže bez přesného vymezení parametrů nastavit cenu, rozvrhnout kapacity a určit časový odhad vývoje. 📊

Obě strany jsou tak v koncích. Existuje ale cesta ven! Pokud objednatel není na začátku schopen vydefinovat, co vlastně chce, může tak dělat během vývoje díla založeném na agilním vývoji. Celý vývoj je rozdělen do kratších časových úseků, během kterých se formuje představa objednatele, a to na základě výsledků od vývojáře. 🔁

Jak můžeme pomoci
Smlouva o vývoji software
 • Základní informace
 • Co je obsahem smlouvy?
 • Co od vás budeme potřebovat?
 • Co od nás dostanete?

Smlouvu o vývoji máme v malíku

Za naší existenci jsme chystali desítky smluv o vývoji software, jak pro agilní vývoj, tak i waterfall. Máme bohaté zkušenosti s vyjednáváním smluv a víme, kde jsou největší rizika a můžeme vám i poradit, jak své podnikání maximálně optimalizovat.

Cena: od 15 000 Kč + DPH

Obsah smlouvy o vývoji software

Obsah smlouvy bude vždy nastaven dle požadavků klienta, typu spolupráce stran a míry důvěry mezi stranami.

 • Nastavení vývoje díla agilní nebo waterfall metodou podle představy objednatele ohledně výsledného díla 🌊
 • Způsob testování nebo ověření vlastností díla, které je připraveno ze strany vývojáře k předání 🧪
 • Celý proces předání a převzetí díla 📦
 • Rozdělení ceny za dílo do více splátek a nastavení platebních podmínek 🤲
 • Související povinnosti obou stran, zejména poskytování informací, schůzky, reporting, součinnost 🎖️
 • Předání zdrojového kódu a potřebné dokumentace k dalším úpravám zdrojového kódu jinou osobou 📜
 • Vymezení práv objednatele k užití díla (tuto část můžete mít upravenou i v samostatné licenční smlouvě) ©️
 • Odpovědnost za vady, které může dílo po předání objednateli vykazovat 🌪️
 • Stanovení povinnosti mlčenlivosti o informacích předaných vývojáři 🤫
 • Zajištění plnění závazků smluvními pokutami 👮
 • Právo na předčasné ukončení smlouvy v případě porušení vybraných povinností a vyřešení následků ukončení spolupráce 🔚

Co budeme potřebovat?

 • Popis spolupráce s druhou smluvní stranou: vztah založený na již fungující spolupráci nebo jde o nového partnera? 
 • Informaci o tom, jak má smlouva vypadat: tradiční jazyk nebo přátelský styl? Férové podmínky nebo žádný kompromis?
 • Specifický popis díla, které má být předmětem smlouvy, včetně parametrů, vlastností a jiných požadavků

Co od nás dostanete?

 • Posouzení právních možností nastavení vašeho smluvního vztahu a výběr nejvhodnější varianty
 • Přehlednou a jednoduše napsanou smlouvu, která reflektuje jedinečnost klienta i jeho díla
 • Vysvětlení a tipy pro správné používání smlouvy do budoucna
 • Spolehlivého parťáka pro vyjednávání s druhou stranou

"Pomůžu vám nachystat vymazlenou smlouvu o vývoji"

Napište nám →